Sist oppdatert: 16.November, 2016

Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker vår nettside eller mobil applikasjon, eller andre relaterte produkter og tjenester, samlet kalt “Tjenester” av Nellybelly, herunder “Selskapet”, “Vi”, “Oss” “Vår” eller “Våre”. Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye. Din tilgang til og bruk av tjenestene er betinget av ditt samtykke av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen av vilkårene, må du ikke bruke tjenestene.

Endringer i vilkårene
Vi tar forbehold om retten til å endre eller revidere disse vilkårene når som helst. Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse vilkårene, vil vi gi et varsel for eksempel sende en e-post til registrerte brukere eller ved å publisere en melding på nettsiden før endringene trer i kraft. Vi vil også indikere øverst på denne siden hvilken dato de siste revideringene ble gjort på «Sist oppdatert». Ved å fortsette å bruke tjenestene etter disse revisjonene trer i kraft , samtykker du å være bundet av de reviderte vilkårene. Vi oppfordrer deg til å regelmessig se gjennom vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av tjenestene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du slutte å bruke tjenestene og slette din konto. Vi forbeholder oss også retten til å nekte videre eller fortsatt tilgang til tjenestene til alle besøkende, eller en hvilken som helst bruker som har brutt noen aspekter av disse vilkårene for bruk.

Tilgang til våre tjenester
Våre søketjenester er gratis og beregnet for bruk av alle. Tjenestene som inkluderer registrering, salg av produkter, kjøp og betaling, er kun beregnet for personer som er 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, har du ikke rett til å bruke de tjenestene som inkluderer salg, kjøp og betaling, og kan ikke få tilgang til alle funksjonene på nettsiden og eller mobil applikasjon. Vårt selskap samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 18 år. Hvis vi blir klar over at det har samlet inn eller mottatt personlig informasjon om et barn under 18, vil all slik informasjon vil bli slettet. Du samtykker dermed at du har fylt 18 år og har nødvendig myndighet og fullmakt til å binde deg til disse vilkårene. Du har heller ikke tilgang til og kan ikke bruke tjenestene våre hvis vi tidligere har utestengt deg fra tjenestene på grunn av brudd på vilkår og eller personvern eller stengt kontoen din.

Tillatelse til å bruke tjenestene
Vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene våre i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene. Din bruk av tjenestene skjer på egen risiko, inkludert risikoen for at du kan eksponeres for innhold som er støtende, uanstendig, unøyaktig, eller på annen måte upassende.

Tilgjengelighet til tjenestene
Tjenestene kan når som helst bli endret, oppdatert, stengt midlertidig eller permanent uten varsel eller ansvar.

Brukerkonto og sikkerhet
For å kunne bruke enkelte av funksjonene som tilbys via nettsiden eller mobil applikasjon må du opprette en brukerkonto og oppgi  visse personopplysninger. Du er ansvarlig for å holde din brukerkontos passord konfidensielt, samt ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår i forbindelse med din konto. Du er ansvarlig for eventuelle skader som følge av tredjeparter blir klar over ditt passord. I dette tilfellet samtykker du i å varsle oss umiddelbart om du oppdager uautorisert bruk av kontoen din. Hvis du har glemt passordet eller passordet er brukt av en tredje part uten tillatelse, kan du be om et nytt passord. Vi forbeholder oss retten til å kunne stenge kontoen din når som helst og uansett årsak.

Du kan velge å registrere deg med sosiale medier kontoer som Facebook. Ved å opprette en konto gjennom sosiale medier som Facebook tillater du Nellybelly til å få tilgang til og bruke visse sosiale medier kontoer informasjon. Vennligst se Personvern for detaljer om informasjonen vi samler og vårt formål. Hvis du får tilgang til våre tjenester fra slike sosiale medier, bør du også lese og godta deres respekterte vilkår for bruk og retningslinjer for personvern.

Når du oppretter en brukerkonto, ber vi deg om å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv eller din virksomhet for å understøtte din troverdighet som bidragsyter på våre tjenester. Du kan ikke utgi deg for å være en annen person eller opprette en konto for andre enn deg selv og din virksomhet, oppgi en e-postadresse som ikke er din eller opprette flere kontoer.

Bruker ansvar og forpliktelser
I samhandling med andre brukere, inkludert, men ikke begrenset til, meldinger på nettsiden, direkte meldinger, innlegg i offentlig rom, anmeldelser, kommentarer, godtar du å oppføre deg sivilrettslig og respektfullt. Mens du bruker nettsiden og eller mobil applikasjonen samtykker du i at du ikke skal under noen omstendigheter poste støtende, unøyaktig, ufullstendig, fornærmende, truende, skremmende, trakasserende, rasistisk, ulovlig materiale, eller materiale som krenker eller bryter en annen persons rettigheter, mot andre brukere av våre tjenester eller tredjeparter. Vi forbeholder oss retten til å bestemme, etter eget skjønn, hva som utgjør trakassering eller ugagn, og hvor det har skjedd. Vi kan fjerne fra nettsiden og mobilapplikasjon ulovlig eller uønsket innhold når som helst og uten å konsultere med de respektive bruker. Sørg også for at ditt bidrag er relevant. For eksempel er anmeldelser ikke riktig sted for å snakke om politikk, politisk ideologi, ekstraordinære forhold eller andre ting som ikke har noe med forbrukeropplevelser å gjøre. Med hensyn til personvern, må du ikke publisere andre menneskers private opplysninger, eller laste opp bilder eller videoer av kunder eller andre uten deres tillatelse. Selskapet kan også, etter eget skjønn, helt eller delvis nekte tilgang til noen vi mener oppfører seg upassende i disse vilkårene. Som et ledd i dette arbeidet, kan vi kreve hjelp av våre aktive brukere å rapportere meldinger, kommentarer og annet innhold for å avgjøre om en brukers oppførsel er skadelig for samfunnet.

Du er ansvarlig for interaksjoner med andre brukere på en respektfull måte, særlig for den informasjonen du legger inn, laster opp, publiserer, linker til, overfører, registrerer eller på annen måte gjør tilgjengelig på tjenestene eller overfører til andre brukere, inkludert tekst, meldinger, bilder, enten offentlig eller overført privat.

Ansvar for ditt innhold
Du er personlig ansvarlig for ditt publiserte innhold på våre tjenester. Dette innebærer tekst, bilder, foto, video og alle andre typer data eller kommunikasjon. Du er ansvarlig for det innholdet du sender eller overfører til, via eller i forbindelse med våre tjenester, slik som anmeldelser, meldinger og annen informasjon du viser offentlig i din kontoprofil. Når innholdet er publisert kan det ikke trekkes tilbake. Du påtar deg all risiko tilknyttet ditt innhold, inkludert andre personers tillit til kvaliteten eller påliteligheten eller videreformidling av informasjon i ditt innhold som gjør deg personlig identifiserbar. Du bekrefter at du eier, eller har nødvendige tillatelser til å bruke og autorisere bruken av ditt innhold. Du kan ikke på noen som helst måte implisere at ditt innhold blir sponset eller støttet av Nellybelly.
Videre kan du bli rettslig ansvarlig hvis for eksempel ditt innhold omfatter materiale som er falskt, villedende, ulovlig eller ærekrenkende; krenker en tredjeparts rett, inkludert rettigheter om opphavsrett, varemerke, patent, personvernrett, publiseringsrett eller eiendomsrett; inneholder ulovlig materiale, inkludert ærekrenking eller pornografi; utnytter eller på annen måte skader mindreårige eller utgjør brudd på lover eller reguleringer.

Vår rett til å bruke ditt innhold
Vi tar forbehold om rett til å bruke ditt innhold på ulike måter, inkludert offentlig visning, omformatering, modifisering, oversetting, analysering samt inkludering i markedsføring og kommersielt arbeid; markedsføre det, distribuere det og gi tillatelse til at andre gjør det samme i tilknytning til deres egne nettsider og medieplatformer. Du gir oss herved rettigheter til å bruke ditt innhold for et hvilket som helst formål lokalt og globalt. Du gir også brukere av våre tjenester og alle andre medier ugjenkallelig rett til tilgang til ditt innhold i forbindelse med deres bruk av våre tjenester og alle andre medier. Du fraskriver deg alle krav og påstander om rettigheter relatert til ditt innhold mot Nellybelly og våre brukere.
Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller redigere brukerinnhold når som helst etter vårt eget skjønn av en hvilken som helst årsak uten å meddele deg. Vi kan for eksempel fjerne en anmeldelse hvis vi anser den for å være i strid med våre retningslinjer for innhold. Vi har ingen forpliktelse til å beholde eller gi deg kopier av ditt innhold, og vi gir ingen garanti om konfidensialitet relatert til ditt innhold.

Annonsering
Vi kan offentlig vise annonser og annen informasjon tilknyttet eller inkludert i ditt innhold. Du har ikke rett til kompensasjon for slik annonsering. Annonsering kan når som helst endres uten spesifikk meddelelse til deg.

Kommunikasjon
Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i å motta informasjon fra oss i forbindelse med tjenestene våre. Du vil motta e-post, meldinger og varsler fra oss i form av nyhetsbrev, relasjon kommunikasjon, administrative meldinger, driftsmeldinger eller endringer, forfremmelse tilbud, og eller kommersielle tilbud fra oss eller våre tredjeparter. Du kan når som helst kontrollere disse fra kontoinnstillingene og avregistrere deg fra å motta dette på en egen link på den enkelte e-post.

Ansvarsfraskrivelse og begrensninger
De tjenestene og innholdet på Nellybelly er tilgjengelig for deg “som den er”, uten garantier av noe slag, direkte eller indirekte, inkludert men ikke begrenset til, indirekte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Eksklusive innhold som sendes inn eller postes av registrerte brukere fra tid til annen, ønsker vi å sikre at informasjonen er komplett og pålitelig. Enkelte opplysninger kan inneholde feil, herunder prisfeil, trykkfeil og andre feil eller unøyaktigheter, som vi sørge for korrigere men holdes herved ikke ansvarlig.

Vi kan ikke garantere at tjenester vil alltid være sikker eller feilfritt eller at tjenestene vil alltid fungere uten avbrudd, forsinkelser eller endringer. Med uttrykt forståelse om at vi ikke kan overvåke eller kontrollere brukerinnhold til enhver tid, noe som medfører at din bruk skjer etter eget skjønn og på egen risiko. Således er vi ikke erstatningsansvarlige for noe tap eller skade som kan oppstå, for eksempel fra tjenestenes manglende funksjon, utilgjenglighet eller din tiltro til kvaliteten eller påliteligheten til bedriftoppføringer, anmeldelser, som finnes på eller gjøres tilgjengelig via tjenestene våre. Vi forbeholder oss også retten til å begrense tilgangen til deler av nettsiden og mobil applikasjon for registrerte brukere, for å revidere, suspendere eller avslutte enhver hendelse eller kampanje når som helst uten varsel. Vi garanterer ikke at alle produkter eller tjenester som er beskrevet på vår platform vil være tilgjengelig.

Under ingen omstendigheter skal Nellybelly, våre partnere eller noen av våre respektive ledere, direktører, ansatte, leverandører, agenter eller tredjeparter som gir informasjon om våre tjenester være ansvarlig for alle brukere av tjenestene eller noen andre personer eller enheter for noen direkte, indirekte, straffende eller påførte skader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av data, tap av bruk) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke tjenestene.

Tredjeparter og eksterne linker
Nettsiden og vår mobile applikasjon kan ha koblinger eller lenker til tredjeparts nettsteder, tjenester eller andre aktiviteter som ikke er kontrollert eller eid av Nellybelly. Lenker til tredjeparts nettsteder er inkludert for å gjøre det enklere for våre brukere, for eksempel ved å importere din informasjon fra Facebook-profil, men dette representerer ikke noen tilknytning mellom Nellybelly og Facebook. Vi lagrer ikke brukernavnet og passordet til andre tredjeparts tjeneste innlogging. Hver tredjeparts nettside har sine egne vilkår og betingelser som vil gjelde for deg og er atskilt fra våre vilkår og betingelser. Vi kontrollerer ikke eller støtter noen tredjeparts nettsider. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlig for innholdet på slike tredjeparts nettsider. Din bruk av tredjeparts nettsider skjer dermed på egen risiko. Vi oppfordrer deg derfor til å lese deres vilkår og personvern ved bruk av tredjeparts nettsider.

Opphavsrett
All tekst, bilder og illustrasjoner på dette nettsteder er underlagt opphavsrett. Enhver kopiering, modifisering, distribusjon eller annen bruk som overskrider grensene for opphavsretten krever en skriftlig tillatelse fra de respektive forfatteren eller skaperen. Nedlasting og kopiering av innholdet på dette nettstedet er tillatt kun til personlig og privat bruk, mens kommersiell bruk er forbudt. Hvis du blir oppmerksom på eventuelle brudd på opphavsretten, vennligst gi oss beskjed. Så snart en krenkelse av rettighetene er identifisert, vil vi fjerne den tilsvarende materiale.

Kilder til brukte grafikk
Grafikk og illustrasjoner som brukes på våre platformer er enten tatt selv, tatt av andre (med nødvendig kreditt), eller brukt under Creative Commons lisens, fra shutterstock, flickr, photopin, pexels, pixabay, flaticon og freepik.

Kreditt til ikonbruk
Icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by Creative Commons BY 3.0
Icons made by OCHA from www.flaticon.com is licensed by Creative Commons BY 3.0
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by Creative Commons BY 3.0
Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by Creative Commons BY 3.0
Background vector designed by Freepik

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om oss eller vår praksis, eller hvis du ønsker å be om tilgang til eller korrigering av din personlige informasjon, kan du kontakte oss på følgende måter:

Nellybelly Andreassen
Organisasjonsnr: 917 864 799
Email: [email protected]
Telefon: +47 46613693
Post: Arnljot Gellines vei 5B, 0657 OSLO